“Затверджено”  

Протокол №__  “__”___________ 2020 р. 

Загальних зборів учасників 

ТОВ “Суперфірма” 

 

 

 

Акт 

ліквідаційної комісії 

Товариства з обмеженою відповідальністю «Суперфірма», 

Ідентифікаційний код юридичної особи 123456789

 

м. Київ        “__”___________ 2020 р. 

Ліквідатор на виконання власних повноважень склав цей акт про наступне: 

  1. “__”___________ 2020 р. до Єдиного державного реєстру був внесений запис про припинення шляхом ліквідації Товариства з обмеженою відповідальністю «Суперфірма» (далі – Товариство). 

  1. Закрито всі розрахункові рахунки в банківських установах.

  2. результатами проведення аналізу фінансового становища Товариства, розрахунків з кредиторами, вчинення інших заходів, складено ліквідаційний баланс. 

  3. Ліквідаційний баланс надано на затвердження Загальним зборам учасників Товариства. 

  4. Усі кредитори Товариства були належним чином повідомлені про ліквідацію Товариства. Кредиторська заборгованість у Товариства відсутня.

  5. Товариство було знято з обліку в ДФС, ПФУ та інших фондах.

  6. Всі документи, що підлягають довгостроковому зберіганню були передані в архів.

 

 

 

Ліквідатор 

ТОВ “Суперфірма”      П.П. Петренко 

 

Закажи быструю Ликвидацию ООО сейчас

 

 

Стоимость услуг по продаже  фирмы с долгами в Киеве:

PLAN

Number

minutes

Price

Price for 1 minute

STANDART

на резидента

7000 грн

Срок от 2 рабочих дней

BUSINESS

     С        ДОЛГАМИ НА НЕРЕЗИДЕНТА


600 у.е

Срок от 2 рабочих дней

PREMIUM

С ДОЛГАМИ НА ОФШОР 


1400 у.е.

Срок от 2 рабочих дней